Serveis


El despatx està especialitzat en prestar serveis d’assessorament jurídic en tots els àmbits del Dret del Treball i de la Seguretat Social, sempre en defensa dels drets dels treballadors, en conflictes tant individuals com a col·lectius, tals com:

Individuals

 • Acomiadaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Accidents de treball
 • Incapacitats laborals
 • Invalidesa
 • Jubilació
 • Prestacions de Seguretat Social en general

Col·lectius

 • Negociació de convenis col·lectius
 • Conflictes col·lectius
 • Vagues
 • Acomiadaments col·lectius
 • Suspensions de contractes
 • Modificació de condicions de treball
 • Assessorament cooperatiu
 • Etc.

 

Quota d’afiliats

 El despatx té un servei d’assessorament i defensa jurídica a col·lectius de treballadors mitjançant el pagament d’una quota periòdica fixa.

 

Àmbit d’actuació

Prestem serveis en qualsevol Jutjat Social de Catalunya així com davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, incloent els recursos que poguessin derivar-se davant el Tribunal Suprem.